Về lại trang Pleime

Sau gần 40 năm xa cách, Giai phẩm "Hoa Nắng" Trung Học Pleime 1971 lại đến với các bạn. Một số bài vở đã bị thất lạc hay hư hõng, rất mong các bạn thứ lổi. Cảm ơn bạn Vũ Quốc Từ, cựu h/s TH Pleiku, niên khóa 1970-1971 đã "ấp ũ" tập san suốt gần 40 năm qua và tặng lại cho HĐ trong chuyến về thăm Phố Núi Pleiku 2010

PM: Nguyễn Hoàng Đào

Tập San Hoa Nắng - TH Pleime 1970 - 1971

Thú tự
Tựa Bài
Tác Giả
Số trang
Trang Bìa đầu tiên - Giai phẩm hè 1971
Nữ Trung Học Pleime
1
1
Tiểu Quyên
3
2
Nguyễn Thị Nhàn
5
3
Ngân Du
1
4
Giang Lăng
3
5
Bơ Vơ
1
6
Nguyễn Thị Nghĩa
3
7
Linh Uyên
1
8
Uyên Ba
1
9
Hồng Ngân
2
10
Kim Loan
1
11
Nguyễn Thị Xí
1
12
Tê tê Màu Đen
1
13
Lynh
2
14
Thu Thanh
3
15
Bằng Lăng
1
16
Phạm Thúy Mận
3
17
Tigôn Bình Phương
1
18
Hồng Oanh
2
19
Sương Mù
4
20
Tôn Nữ Thanh Thùy
1
21
Mây Thu
3
22
Du Hương
5
23
Thu Tâm
1
24
Nguyễn Thị Bạch Lan
5
25
Kim Sen
1
26
BBT
4
27
Hạ Giã Từ -Bài nhạc ở trang bìa cuối
Thơ: Bằng Lăng, Nhạc h. Huấn
1
 
   

 
More on pleime and and also nguyn
HTML uploaded by FREE Go FTP