Về lại trang PleiKu

Sau gần 40 năm, Giai phẩm Xuân "Trên Đỉnh Cao" Trung Học PleiKu 1971 lại đến với qúi Thầy Cô và các bạn với bao kỷ niệm!
Cảm ơn bạn Vũ Quốc Từ_cựu h/s lớp 11, nk:70-71/ TH Pleiku và Hoàng Đào đã gửi bản copy Đ/s Xuân 71 đến LTPK.
Chú ý: Trong một số trang, mực in màu xanh đã phai nhòa, BBT đã cố gắng chỉnh sửa và đổi sang màu đen cho dễ đọc hơn.

T/M BBT LTPK Web:
PK-Nguyễn Cửu Hải Dũng

Giai phẩm Xuân Trên Đỉnh Cao - TH PleiKu 1970 - 1971

Thứ tự
Tựa Bài
Tác Giả
Số trang
Trung Học PleiKu-BBT
4
01
Ban Biên Tập
1
02
Thầy Hiệu Trưởng
1
03
Xuân Lan
7
04
Lê Hóa Thân
1
05
Lê Văn Lập
1
06
Lý Văn Chánh
2
07
Huyền
1
08
Bùi Văn Phấn
1
09
Y Dương
1
10
Trần Đình Ngạc
9
11
Tung
1
12
Hoa Hồng
1
13
Đỗ Trúc
1
14
Hoài Mơ
1
15
Từ Linh Phương
1
16
Quốc Thảo
3
17
Mặc Tiến Lê
1
18
Kim Hồng
2
19
Nguyễn Quảng Cư dịch
2
20
Nhã Yên
4
21
Tôn Nữ Thanh Thủy
3
22
Thiên Nhiên
1
23
Lê Văn Lập-Trần đình Ngạc-Huy Ánh
6
24
Ngọc Yến
2
25
Nguyễn thị Nga
2
26
Bùi Vạn Phát
1
27
Tôn Nữ Thanh Thủy
3
28
Trần Hi Thanh Văn
1
29
Hạnh Vân phỏng dịch
1
30
Quảng yên
1
31
Đoàn Ngọc Cường
2
32
Lê Hoàng Thụy Vũ
7
33
Trần Hoàng
2
34
Bùi Vạn Phát
3
35
Mai Lam Thanh
1
36
JINJIT
4
 
   

 
More on pleime and and also nguyn
HTML uploaded by FREE Go FTP