Về lại trang TH Pleiku

Thay mặt BBT-LTPK website, xin chân thành cảm ơn Cô Lê Mỹ Dung đã liên lạc, khuyến khích các anh chị em Cựu H/s TH-Pleiku và Pleime, còn lưu giữ Đ/s Xuân Nhâm Tý-1972/ Trung Học Pleiku, đồng ý chia sẻ những kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường. BBT cũng không quên cám ơn các bạn: Vũ Quốc Từ (Pleiku), Võ Tấn Quân (Saigon) và Trần Văn Giai (Cam Ranh) đã giữ gìn đ/san suốt 40 năm qua, và Nguyễn Hoàng Đào (Saigon) đã không quản ngại thời giờ, công sức copy & scan Đ/s Xuân Nhâm Tý-1972/ Trung Học Pleiku và chuyển đến LTPK website.
Rất mong qúy thầy cô, các bạn đọc thứ lỗi vì một số trang đã bị hư hỏng hay mực đã phai mờ theo năm tháng!

T/M BBT-LTPK website: DCN

Chú ý:
- Nếu các tác gỉa muốn lưu giữ các bài viết của mình xin liên lạc LTPK-website.
- Đón xem Đ/s Xuân-1973 v à Đ/s Ngút Ngàn-Lớp 10B/ TH Pleiku một ngày gần đây!

Đặc San Xuân Nhâm Tý - 1972 / Trung Học Pleiku

Thú tự
Tựa Bài
Tác Giả
Số trang
Trang bìa & phụ trang - Đ/s Xuân Nhâm Tý-1972
2
1
Thầy HT Nguyễn Đ. Trung
1
2
BBC
1
3
Ban Biên Tập
1
4
Lam Điền
1
5
Cô Lê Mỹ Dung
3
6
Tê Ka
1
7
Nguyễn Thị Hạnh
1
8
Trần Hữu Quang Huy
1
9
Thầy HDD
2
10
Lý Văn Chánh
4
11
Lam Điền
1
12
Mê Linh
3
13
Thanh Sơn
2
14
Nguyên Linh
1
15
Nguyễn Công Tùng Sinh
2
16
Đan Mỹ
2
17
Đặng Băng Tâm
3
18
Hoàng Trần
2
19
Thầy Nguyễn Quảng Cư
1
20
Miên Lê
2
21
Nguyễn Quý Thanh Tùng
1
22
Miên Lê
1
23
Ốc Mít
8
24
Trần Nguyễn Quang Huy
1
25
Huyền
2
26
Trần Văn Hổ
2
27
Trần Hoài Ngọc
1
28
Trần Hoài Ngọc
1
29
Trần Ba Í
3
30
Nguyễn Ngọc Tú
2
31
Đặng Nguyễn Trầm Linh
2
32
Huỳnh Phụng
1
33
Ninh Đình Dũng
1
34
Lê Gia An
3
35
Ban Báo Chí
8
36
Phóng viên Jinjit
6
37
Ban Đại Diện
3
38
Ban Báo Chí
1
 
   

 


Liên Trường Phố Núi Pleiku website- ALL RIGHTS RESERVED
Designed by DCNguyen. May 2011