Album-2: Em Về

Nhạc: Nguyễn Bích Hằng- CHS: THPK trước 1975

Hòa âm: Nhạc Sĩ: Minh Châu


01. Em Về -Thơ Trương Thị Thu Thủy (BĐ)-Nhạc Nguyễn Bích Hằng-Ca sĩ: Bích Hiền

02. Ngày Xưa -Thơ: Nguyễn Thị Ngọc Hương (PK)-Nhạc: Nguyễn Bích Hằng- Ca Sĩ: Duyên Quỳnh

03. Muốn Quay Về -Thơ: Nguyễn Hoàng Đào (PM)-Nhạc: Nguyễn Bích Hằng- Ca Sĩ: Hoàng Kim

CHÚ Ý: XIN BẤM VÀO PLAYLIST DƯỚI ĐÂY ĐỂ NGHE NHẠC

 

Read more about: duyn and thc
The Fastest FTP Client on the Planet, GoFTP FREE Version