Những Ca Khúc Phổ Thơ Nguyễn Như Bá - Cựu H/s TH Bồ Đề

ALBUM-2: Hình Như Ta

Mục lục:  09. Về IaLy: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Tố Hải - C/s: Mạnh Hùng.   10. Theo cánh mù u: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Tố Hải - C/s: Thương Huế.

11. Vương vấn Cần Thơ: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Tố Hải - C/s: Kim Khánh.   12. Tình ca Ayun Pa: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Tố Hải - C/s: Mạnh Hùng.

13. Như trăng : Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Tố Hải - C/s: Thái Hòa.   14. Tình sơn nữ: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Tố Hải - C/s: Mạnh Hùng.

15. Ánh mắt xa quê: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Kiên Thanh - C/s: Kim Khánh.   16. Hình như Ta: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Hồ Hoàng Vinh - C/s: Thái Hòa.

17. Em có nhớ không: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Tố Hải - C/s: Đặng Hiếu.

Chú ý: Xin bấm vào mục lục dưới đây. Please allow Active-X to run at prompt. Thanks!

 

Read more about: duyn and thc
The Fastest FTP Client on the Planet, GoFTP FREE Version