Những Ca Khúc Phổ Thơ Nguyễn Như Bá - Cựu H/s TH Bồ Đề

ALBUM-1: Bên Tách Càphê

Mục lục: 01. Đam mê: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Tố Hải - C/s: Kim Khánh.    02. Màu tím nhã my: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Tố Hải - C/s: Kim Khánh.

03. Nửa chiều Pleiku: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Tố Hải - C/s: Mạnh Hùng.   04. Bên tách cà phê: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Tố Hải - C/s: Kim Khánh.

05. Nắng vàng trong mơ: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Tố Hải - Ca sĩ Minh Xuân.   06. Hình như ta: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Kiên Thanh - Ca sĩ Thái Hòa.

07. Biển một màu: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Quang Ân - Ca sĩ Kim Khánh.   08. Ta và em: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Tố Hải - Ca sĩ Thái Hòa.

Chú ý: Xin bấm vào mục lục dưới đây. Please allow Active-X to run at prompt. Thanks!

 

Read more about: duyn and thc
The Fastest FTP Client on the Planet, GoFTP FREE Version