Nguyễn Như Bá & Đờn ca tài tử
Giao lưu: Quán Tri Âm - 03/12/2014
Video clip:Nguyễn Hoàng Đào

  Clip-01: Xuân tình Duy Hòa PK
  Clip-02: Không Em một ngày Như Bá-Lan Hương BĐ-PHT
  Clip-03: Khóc Hoàng thiên Anh Tôn PK
  Clip-04:Nặng tình xua Lan Hương BD-PHT
  Clip-05: Vọng cổ câu 1-2 Anh Trí-AnhSáu PHT-PK
  Clip-06: Vọng cổ câu 1-2 Anh Tôn PK