CẢM TẠTrong niềm cảm xúc và tri ân

Toàn thể gia đình chúng tôi:
PHAN HỮU THUẬN và bào huynh PHAN HỮU THÀNH, Hoa Kỳ
và tang quyến của bào đệ chúng tôi là PHAN HỮU ĐỒNG, Việt Nam

xin chân thành cảm tạ:
- Qúy Thầy Cô giáo
- Qúy Niên Trưỡng
- Toàn thễ các Đồng Môn Khóa 22 Sĩ Quan Pháo Binh
- Và các Anh Chị Em thân hữu xa gần...

đã điện thoại, gởi điện thư thăm hỏi phân ưu, cầu nguyện
cho hương linh bào đệ của chúng tôi là PHAN HỮU ĐỒNG vừa qua đời
ngày 5 tháng 6 năm 2009, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Kỷ Sửu, Viet Nam,
hưởng thọ 61 tuổi, sớm về miền cực lạc.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều chi sơ suất,
Kính xin qúy vị niệm tình tha thứ.

Gia đình PHAN HỮU THUẬN & PHAN HỮU THÀNH, Hoa Kỳ
và Tang Gia tại Việt Nam


ĐỒNG BÁI TẠ
More on phan and concerning gia
Page provided by GoFTP FREE