THƯ CÁM ƠN


  Pleiku, 15.09.2009        


               Kính gởi : - Quý thầy cô giáo
                                - Các cô bác cựu học sinh Liên trường Pleiku


       Ngày 25/7/2009 ( tức mồng 4 tháng 6 năm Kỷ Sửu ), mẹ chúng con là TRẦN THỊ KIM HẢI, cựu học sinh trung học PHẠM HỒNG THÁI (nk :1970-1975) đã không may từ trần tại Pleiku, hưởng dương 51 tuổi.

       Tuy nhận được tin trễ, nhưng tổ chức cựu Giáo Sư & học sinh TH Phạm Hồng Thái và Liên trường Pleiku ( ở hải ngoại ) đã Phân ưu trên diễn đàn Liên trường Pleiku, cử đại diện đến tận nhà để phúng điếu mẹ chúng con. Đây là một nghĩa cử quý giá, thể hiện sự quan tâm chia xẻ cũng như an ủi gia đình chúng con trong biến cố đau đớn này.

       Chúng con xin ghi nhớ tấm lòng của quý thầy cô giáo và các cô bác cựu học sinh liên trường Pleiku đã quan tâm an ủi, chia xẻ cùng gia đình chúng con trong biến cố đau đớn vừa qua.       

       Xin chân thành cám ơn.

       Các con:
                      -Đinh Vĩnh Đan, Trưởng Nam và gđ
                      -Đinh Vĩnh Quỳnh Anh, Trưởng nữ
                      -Đinh Vĩnh Uyên Nghi, Thứ nữ
                      -Đinh Vĩnh Thiên Kim, Thứ nữ