CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ:

- Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Giáo Phận KonTum, Việt Nam
- Rev. Jerome E. Karcher, Pastor of St. Vincent de Paul, Huntington Beach
- LM Nguyễn Uy Sỹ, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Santa Ana, CA
- LM Gioan Kim Vũ Tuấn Tú
- LM Giuse Nguyễn Văn Khấn
- LM Augustino Nguyễn Văn Bỉnh
- LM Giuse Trịnh Ngọc Danh, Cộng Đoàn Saddleback Valley
- LM Trần Sơn Nam, Pleiku -Việt Nam
- Deacon Anthony Vũ
- Giáo Xứ Bonaventure, CĐ Huntington Beach
- Giáo Xứ St. Nicholas, CĐ Saddleback Valley
- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo CĐ Saddleback Valley
- Hội Legio Maria- GP Orange County
- Hội Dòng Ba Đa Minh - GP Orange County
- Hiệp Hội Tông Đồ Giáo Dục Don Bosco
- Hội Cựu Học Viên Don Bosco, USA
- Hội Người Gìa và Cao Niên- Orange County
- Hội Việt Nam Tương Tế - Orange County
- Phong Trào Cursillo và nhóm Phụng Vụ Cursillo
- Liên Minh Thánh Tâm
- Đạo Binh Hồn Nhỏ
- Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Orange County và San Diego
- Gia Đình Đền Tạ Cerritos, CĐ St. Polycarp
- Gia Đình Nazaret
- Các Cụ và Ô. Trưởng Ban Trung Tâm Hưu Dưỡng Bùi Chu, CA
- Ca sĩ Vũ Anh
- Cựu Giáo Sư và Học Sinh Liên Trường Pleiku
- Các Thân Hữu Quest Diagnostics và Boeing Corporation
- Các Thân Hữu Panasonic Avionics Corp. và Barkley Court Reporters
- Các Thân Hữu City Hall of Mission Viejo và GMI Corporation

Và tất cả thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần đã thăm hỏi,
gọi điện thoại, gửi điện thư chia buồn, gởi vòng hoa phân ưu, thăm viếng,
an ủi, giúp đở, cầu nguyện, hiệp dâng Thánh Lễ An Táng và tiễn đưa
Vợ, Mẹ, Bà Nội, Bà Ngọai, Cô và Bà chúng tôi là:

Bà PHÙNG HỮU TÚ
Nhũ danh MARIA BÙI THỊ NHẠN

- Tạ thế ngày 5 tháng 3 năm 2009
tại Fountain Valley, California
- An táng ngày 14 tháng 3 năm 2009
tại Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành
Huntington Beach, California

Hưởng thọ 78 tuổi

Nguyện xin Thiên Chúa Tòan Năng, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria,
Thánh Cả Giuse và các Thánh Trên Trời trả công bội hậu cho qúi vị

Trong lúc tang gia bối rối, có điều chi sơ sót,
Xin qúy vị niệm tình tha thứ


TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ


- Chồng: Ông Phùng Hữu Tú
- Trưởng Nữ: Phùng Hoa Lynna & chồng Phạm Tiến Lạc và các con
- Thứ Nữ: Qủa Phụ Phùng Kim Vân và các con
- Trưởng Nam: Phùng Văn & vợ Trần Kim Oanh và các con
- Thứ Nữ: Phùng Kim Dung & chồng Trần Đình Báu và các con
- Cháu: Bùi Thiện Giáo & vợ Bùi Bích Hạnh và các con
- Cháu: Bùi Công Quyền & vợ Nguyễn Phương Thảo và các conMore on phng and related to gio
Secure FTPS on the planet Go FTP FREE