Thư mời:


 


Đễ tưởng nhớ:
Linh mục Giuse Trần Sơn Nam
Chánh xứ Gx. Đức Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư, Pleiku, 2005-2009.
- Chánh xứ Gx. Thăng Thiên, Giáo hạt Pleiku, 1994-2005.
- Học tập cải tạo tại Gia Trung và Xuân Lộc 1976-1988.
- Chánh xứ Gx. Hiếu Đạo, Giáo hạt Pleiku, 1975-1976.
- LM phó Gx. Thăng Thiên, Giáo hạt Pleiku, 1971-1975
Kiêm Hiệu trưởng Trường Trung Tiểu học Minh Đức.

đã an nghỉ trong Chúa
ngày 18 tháng 11 năm 2009 tại Pleiku, Việt Nam
Hưởng thọ 74 tuổi, với 41 năm Linh Mục

Một Thánh lể cầu nguyện cho linh hồn Cha Giuse
sẽ được tổ chức tại:

Thánh đường THÁNH LINH (Holly Spirit Church)
17270 Ward Street
Fountain Valley, CA 92708 USA
lúc 18:00 giờ ngày Chúa nhật 13 tháng 12 năm 2009

Nhóm Thân Hữu Pleiku Nam Cali kính mời.