Thơ: Trần Kiêu Bạc                                        

Diễn ngâm: Hồng Vân                                        


                                Người đi tưởng mất mùi hương cũ
                                Rời đất Biên Hoà hương bám theo
                                Chân đã xa rời thành phố nhỏ
                                Càng xa hương bưởi lại thêm yêu

                                Hỏi người đang ở tận Cali
                                Có nghe hoa bưởi gọi người về
                                Trắng tinh một sắc hoa nồng ấm
                                Xui lòng nhớ lại cõi trời quê

                                Hỏi mùi hưong bưởi trốn đi đâu
                                Có thấy người lăn cuối vạt sầu
                                Hương đã bay xa người đứng lại
                                Xa mù lòng vẫn nhớ thương nhau

                                Ngườì đứng nơi đây chờ hoa nở
                                Hoa búp mà hương đã dâng đầy
                                Đậu mãi trong lòng ai, góa phụ
                                Giữ hoài hương cũ gió không bay

                                Hương bưởi ơi, tôi muốn dỗ dành
                                Đồng Nai nước đục lại trong xanh
                                Hương có bay đi xin trở lại
                                Để mãi là hương của chúng mình.


                                TRẦN KIÊU BẠC- Người ở Bắc Cali