SƯƠNG KHÓI

THU THỦY

 
Hãy gữi cho em
Chín nụ hồng vàng
Như ngày tháng cũ
Dù chỉ tàn hương

-*o0o*-

Hãy gữi cho em
Chút gió mùa thu
Mang theo bụi đỏ
Cùng với khói sương

-*o0o*-

Hãy gữi cho em
Cõi tình thức giấc
Giấc mộng bên đời
Những tưởng phôi phai

-*o0o*-

Hãy gữi cho em
Thương nhớ của anh.
Và gữi cho em
Hạnh phúc thương đau. 
  TRƯƠNG THU THỦY
4/09 

 

More on cho and and also trang
This file moved by FREE Go FTP