BÃO


  Nguyễn Thu Nguyệt        Chợt nghe tin bão từ xa
Mà em cứ ngỡ như là gần đây.
Đã nghe gió chuyển rung cây,
Đã nghe thác lũ dâng đầy hồn ai.
Nghe mưa dào dạt hiên ngoài,
Nơi anh trĩu hạt, bời bời lòng em.
Thôi đành thắp lửa trong tim,
Lặn trong nỗi nhớ mà tìm về nhau.

NguyễnThuNguyệt
Tháng 11.2009