Phố Mưa


  Lê kim Oanh-Thân hữu                                                                     Mưa trên phố núi trời se lạnh
                                Khách lặng nhìn chạnh nỗi lòng xưa
                                Đời u buồn trút những cơn mưa
                                Miền đất đỏ thấm lòng cô quạnh

                                Tiếng còng từng nhip gõ cầm canh
                                Mưa nặng hạt hồn quanh đồi gió
                                Đêm lắng sầu cuối ngõ chìm sâu
                                Hồn du tử mưa Ngâu ngút ngàn

                               

                                Lê Kim Oanh
                                Melbourne_12.2009