Về Nguồn 06/2012, Pleiku – Video Clips

Chủ đề: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO, Kính Thầy Mến Bạn

BLL Cựu Học Sinh Liên Trường Pleiku- Việt Nam

Video: Nguyễn Hoàng Đào thực hiện
Bấm vào đây để xem video:

Đêm đón đoàn Saigon
Về Nguồn - Họp Mặt Phần I
Về Nguồn - Họp Mặt Phần II
Thăm trường TH-Pleiku
Thăm trường TH-Pleime
Thăm trường TH-BĐ/MĐ/PHT/PhaoLồ
Đến và Đi