Hình Hội Ngộ Liên Trường Pleiku 31-08-2008
 
 image 1
Album 1 (42 tấm)
 image 2
Album 2 (41 tấm)
 image 3
Album 3 (41 tấm)
 image 1
Album 4 (41 tấm)
 image 2
Album 5 (44 tấm)
 image 3
Album 6 (26 tấm)

Đây là những hình ảnh tất cả thầy cô và cựu học sinh liên trường Pleiku đến dự buổi họp mặt ngày 31 tháng 8 năm 2008 tại tiểu bang California

 

 

Check here for album and along with pleiku
File powered by FREE Go FTP Client