Họp mặt 13/11/2010 – Pleiku

Album #4: Họp Mặt “Tôn Sư Trọng Đạo”