Hình ảnh Ngày Tôn Sư Trọng Đạo 21/11/2010
Liên Trường Pleiku- Việt Nam
Tổ Chức tại: Nhà Nghỉ Mát Thanh Đa -SAIGON
ALBUM #2


* Hình do Quang Minh/ BTC TSTD-2010