PHÂN ƯU


Nhận được tin buồn:

Bà : NGUYỄN THỊ LỆ KỈNH
Sinh Sinh năm 1950
- Nguyên Quán: Bình Định
CHS Trường Trung học Pleiku
Lớp Đệ Thất 2 Niên khóa 1965 - 1966

Hiền thê của anh Lê Ngọc Bích
CHS: TH Pleiku

Đã từ trần ngày 04 tháng 02 năm 2018
(Nhằm ngày 19 tháng 12 năm Đinh Dậu)
Tại: Pleiku - Gia Lai

Hưởng thọ 69 tuổi

** Lễ Di quan: ThứTư, ngày 07 tháng 02 năm 2018, lúc 15g00
An Táng tại An táng tại Nghĩa trang Trà Đa - T/p Pleiku
ngày 07/02/2018 (Nhằm ngày 22 tháng 12 năm Đinh Dậu)

Quý Thầy Cô, Bạn hữu và Cựu H/S TH Pleiku, LTPK
xin chia buồn cùng anh Bích & gia quyến.

Nguyện cầu hương linh bạn
sớm siêu sinh tịnh độ về cõi Niết Bàn.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.