PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn:

Thầy Luca TRẦN ĐÌNH THÀNH

Sinh ngày 10 tháng 03 năm 1939
Nguyên quán: Hà Nội, Việt Nam

Cựu Giáo Sư: Trung Học Pleiku, T/H Minh Đức
Trường Quốc Gia Nghĩa Tử Saigon trước 1975
Đã được an nghỉ trong Chúa
lúc 5:00 giờ sáng ngày 10 tháng 2 năm 2020
(nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Canh Tý)
tại San Jose, California, U.S.A.

Hưởng thọ 80 tuổi


Qúy Thầy Cô, bạn hữu,
và toàn thể cụu học sinh T/H Pleiku & Minh Đức trước 1975
xin chân thành chia sẻ sự mất mát
và đau buồn cùng Cô Khang và tang quyến.

Nguyện xin linh hồn Luca sớm về hưỡng Thánh Nhan Chúa

THÀNH KÍNH PHÂN ƯUR. I. P.


Trang Chủ | Trung Học Pleiku | Pleime | Phạm Hồng Thái | Minh Đức | Bồ Đề | Phao Lồ