PHÂN ƯU


Nhận được tin buồn:

Cụ Ông: NGUYỄN VĂN LÂM

Pháp danh: Nhật Tùng
Sinh năm 1922 - Tại: Hải Dưong

** Thân phụ của anh Nguyễn Văn Đáp
Cựu H/S Trung học Pleiku (nk: 1968)


Đã từ trần ngày 17 tháng 4 năm 2018
(Nhằm ngày 2 tháng 3 năm Mậu Tuất)
Tại Santa Ana, Orange County, USA

Hưởng Đại thọ: 97 tuổi

** Nhà quàn: Peek Family Funeral, Phòng số 2 & 5
7801 Bolsa avenue, Westmister, California 92683
** Lễ Phát tang & thăm viêng: Thứ 7 ngày 21/04/2018 11am-8pm
** Lễ Di quan & An táng: Chủ Nhật 22/04/2018 lúc 12:30pmQúy Thầy Cô, bạn hữu Pleiku,
Các bạn cùng lớp: Cô Thái Thị Lựu, Lê Xuân Hảo, Xuân Hồng,
Trần Văn Lợi & Nhung, Nguyễn Viết Quy, Nguyễn Sa, Song,…
và Cửu Dũng & Cựu H/s TH Pleiku
xin chia buồn cùng anh Đáp và gia quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ Ông
sớm siêu sinh tịnh độ về cõi Niết Bàn.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.