PHÂN ƯU


 Được tin:
Chị Nguyễn thị Tâm
Pháp danh: Nguyên Tiết
Cựu H/s Trung Học Pleiku

Là chị của: Nguyễn thị Hảo (vợ anh Đào Hửu Thức)
và Nguyễn thị Ngọc Liên
vừa mãn phần ngày 25 tháng 6 năm 2009 , Saigon Việt Nam
( nhằm ngày mùng 3 tháng 5 năm Kỷ Sửu)

Qúy Thầy Cô và các bạn hữu Trung Học Pleiku & Pleime
xin thành thật chia buồn cùng
chị Hảo, anh Thức, Ngọc Liên và tang quyến

Nguyện cầu hương-linh chị Nguyễn thị Tâm
sớm được siêu thóat về miền Cực-lạc.


ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU