PHÂN ƯU


 Các thân hữu tại Pleiku vô cùng thương tiếc báo tin :

Cụ Ông
Giuse Cao Hoàng Điệp

Cựu Thanh tra Ty Học Chánh Pleiku
Sinh năm: 1928
Nguyên quán: Phú Phong - Tây Sơn - Bình Định
Trú quán tại 96 Đinh Tiên Hoàng TP Pleiku GiaLai
(Thân phụ Cao thị Kim Hương, cựu học sinh PleiMe, Bồ Đề)

Từ trần lúc 23h45 ngày 22 tháng 4 năm 2010
(Nhằm ngày mồng 9 tháng 3 năm Canh Dần)
Hưởng thọ 83 tuổi

Nhập Quan lúc 20h ngày 24 tháng 4 năm 2010
(Nhằm ngày 11 tháng 3 năm Canh Dần)
Động Quan đến nhà thờ Thăng Thiên từ 7h làm lễ đến 8h
(Di quan sau lễ 60 phút) ngày 26 tháng 4 năm 2010
An táng tại Nghĩa Trang TP PleiKu - Tỉnh Gia Lai

Các Thân hữu Pleiku, bạn hữu Pleime & Bồ Đề
xin chia buồn cùng bạn Kim Hương và tang quyến.
Nguyện xin linh hồn Giuse sớm về với nước Chúa.

ĐỒNG KÍNH PHÂN ƯU

Các Thân hữu tại Pleiku và bạn hữu TH Pleime, Pleiku và Bồ Đề