TIN BUỒN


 Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin :

Bạn Maria Nguyễn thị An
Sinh năm 1952
Học sinh lớp 11a NK 71-72 trung học Minh Đức
(Bạn học của Phúc, Lân, Lan , L. Hương...)

đã qua đời vì bệnh nặng vào lúc 0:15 giờ ngày 26-3-2010,
tại tư gia, T.P Pleiku
Hưởng Thọ 59 Tuổi

9 giờ 30 ngày 26-3-2010 Khâm liệm
14 giờ ngày 27-3-2010 thánh lễ an táng tại tư gia,
và an táng tại nghĩa trang Trà Đa, TP. Pleiku

chồng : Nguyễn văn Trị, cựu học sinh Minh Đức,
cùng các con khấp báo


PHÂN ƯU:

Chúng tôi xin chia buồn cùng bạn Trị và tang quyến.
Xin mọi người chuyển tin đến các bạn hữu,
và cùng hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm về nước Chúa.

ĐỒNG KÍNH PHÂN ƯU

Các bạn hữu tại Pleiku và Gia đình Minh Đức