PHÂN ƯU


 





Nhận được tin buồn:

Giuse Trần Xuân Huy

sinh năm 1950
Quê quán Tiên sơn, Ninh Bình
Là phu quân chị Nguyễn Thị Hảo,
Cựu H/s Thánh Phao Lồ, Trung học Minh Đức Pleiku

Vừa được Chúa gọi về lúc 9giờ ngày 05-10-2010

Hưởng thọ 61 tuổi

Xin thay mặt Quí Thầy Cô,
cựu học sinh GĐ Minh Đức, và bạn hữu Pleiku xa gần
xin chia buồn cùng chị Hảo và gia quyến

Trong niềm tin vào Đức Ki tô phục sinh
với tình hiệp thông của tín hữu Công giáo,
tình hiệp thông trong Gia Đình Minh Đức,
nguyện xin Chúa sớm đón nhận linh hồn Giuse
về chốn bình an với Người.

TM. GĐMĐ: Nguyễn Phúc, BLL GĐMĐ



THÀNH KÍNH PHÂN ƯU