PHÂN ƯU


Nhận được tin buồn:

Cụ Bà: NGUYỄN THỊ BA

Sinh năm 1928, Nguyên Quán: Bình Định

** Thân mẫu của NGUYỄN NHƯ BÁ
cựu H/s Bồ Đề Pleiku

Đã từ trần lúc 05g50 ngày 26 tháng 01 năm 2019
(Nhằm ngày 21 tháng 12 năm Mậu Tuất)
85A Trần Quang Khải - PLEIKU

Hưởng Đại thọ: 91 tuổi

**Lễ Di quan: Thứ hai, ngày 28 tháng 01 năm 2019, lúc 13g00
(Nhằm ngày 23 tháng 12 năm Mậu Tuất)
** An Táng tại Nghĩa trang Thành phố Pleiku


Qúy Thầy Cô, bạn hữu &
Các bạn cùng lớp Bồ Đề Pleiku trước 1975
xin chia buồn cùng anh Bá và gia quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà
sớm siêu sinh tịnh độ về cõi Niết Bàn.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.