PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn:

Bạn: VŨ BÌNH QUẢNG
Sinh năm 1956

Cựu H/s Trung Học Pleiku

Mất lúc 13g00 ngày Thứ Bảy
20 tháng 04 năm 2019 tại Houston, TX

Hưởng thọ 62 tuổi

Tang lễ sẽ được cử hành tại:
Forest Park Westheimer Funeral Home
12800 Westheimer Road
Houston, TX 77077
Phone: (281) 497-2330

*** Phát tang và thăm viếng: 05:00PM-7:00PM
Thứ 4 ngày 24 tháng4 năm 2019

*** Lễ di quan và hỏa táng: 09:00AM
Thứ 5 ngày 25 tháng 4 năm 2019


Qúy Thầy Cô, bạn hữu, cựu H/S LTPK
và T/H Pleiku trước 1975
xin chân thành chia sẻ sự mất mát
và đau buồn cùng tang quyến.

Nguyện xin hương linh Quảng sớm tiêu diêu miền cực lạc!


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.