Phân ưu

Được tin:

cụ bà Maria Phạm Thị Kim

thân mẫu bạn Trần Quốc Tuấn, cựu h/s TH Minh Đức,
sinh năm 1933, quê quán Phát Diệm, Ninh Bình
đã tạ thế lúc 7h30 sáng ngày 26-2-2009 (nhằm ngày 2-2 Kỷ Sửu)
tại tư gia số 28 đương Huyền Trân Công Chúa, Pleiku. Hưởng thọ 76 tuổi

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ sớm đưa linh hồn Maria về Nước Chúa.

Cựu G/s và H/s LTPK và Gia Đình Minh Đức thành kính phân ưu cùng g/đ bạn Trần Quốc Tuấn và tang quyến.

More on minh and concerning cha
Fastest SFTP, FTP and FTPS Client on the Planet, GoFTP FREE