PHÂN ƯU


Nhận được tin buồn:

Cụ Ông: ĐÀO MINH CÔNG

Sinh năm 1924 - Tại: Bình Định

** Thân phụ của bạn Đào Minh Quang
Cựu H/S Trung học Pleiku
** Nhạc phụ của bạn Nguyễn Thị Kim Trang
CHS Trung Học Phạm Hồng Thái

Đã từ trần ngày 22 tháng 10 năm 2017
(Nhằm ngày 03 tháng 9 năm Đinh Dậu)
Tại Pleiku, Gia Lai, VN

Hưởng Đại thọ: 94 tuổi

** Lễ Di quan: Thứ Sáu, ngày 25 tháng 10 năm 2017,lúc 11:10AM
** An táng tại Nghĩa trang Thành phố Pleiku ngày 25/10/2017.


Qúy Thầy Cô, bạn hữu Pleiku,
và Cựu H/s TH Pleiku & Phạm Hồng Thái
xin chia buồn cùng Quang & Kim Trang và gia quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ Ông
sớm siêu sinh tịnh độ về cõi Niết Bàn.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.