PHÂN ƯU


Nhận được tin buồn:

Cụ Ông: HUỲNH VĂN LỢI
Cựu Trung Tá SĐ 23 BB/ QLVNCH

Sinh năm 1929 - Tại: Bạc Liêu, Cà Mau

** Thân phụ của các bạn Huỳnh Thị Thu Hồng,
Huỳnh Quốc Hùng, Hùynh Quốc Dũng …
Cựu H/S Trung học Phạm Hồng Thái, Pleiku


Đã từ trần ngày 21 tháng 09 năm 2018
(Nhằm ngày 12 tháng 8 năm Mậu Tuất)
Tại Pearland, Texas, USA

Hưởng Đại thọ: 90 tuổi

** Linh cữu hiện quàn tai: Nhà quàn Vĩnh Cữu
2454 S. Dairy Ashford Rd., Houston TX, 77077
** Chương trình Tang Lễ: Xin xem Cáo PhóQúy Thầy Cô, bạn hữu &
Các bạn cùng lớp TH Phạm Hồng Thái, PK trước 1975
xin chia buồn cùng các bạn Hồng, Hùng, Dũng và gia quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ Ông
sớm siêu sinh tịnh độ về cõi Niết Bàn.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.