PHÂN ƯU


Nhận được tin buồn:

Anh Nguyễn Trọng Ái
Bào huynh của:
- Nguyễn Thị Hoàng Anh, Cựu H/s Th Bồ Đề
- Nguyễn Trọng Sơn, Cựu H/s Th Bồ Đề
- Nguyễn Thị Hoàng Đào, Cựu H/s Th Pleime

Sinh năm 1944
Bệnh và mất lúc 16g18 ngày 24/11/2011
(nhằm 29/10 Âm Lịch) - tại Saigon.
Hưởng thọ 68 tuổi

Đã an táng đến nơi yên nghỉ cuối cùng
vào lúc 9g sáng ngày 26/11/2011 tại Saigon.

Qúi Thầy cô, các bạn hữu Pleiku xa gần,
các Cựu H/s TH Pleiku, Pleime, Bồ Đề, PHT
xin chia buồn cùng Hoàng Đào và gia đình
Nguyện xin linh hồn anh Ái sớm tiêu diêu miền cực lạc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU