PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn:

Tiến Sĩ: NGUYỄN THANH LIÊM
Pháp danh: Quảng Trí Thanh

Sinh ngày 12 tháng 3 năm 1933 tại Mỹ Tho

Nguyên Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục
và Thanh niên VNCH

Đã từ trần vào lúc 1:50 trưa
thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2016
tại Irvine - California - Hoa Kỳ

Hưởng Thọ: 84 tuổi

Hỏa táng ngày 04/09/2016 tại California, U.S.A


Cựu G/s Thái Văn Duy và gia đình
Nguyên Chánh Sở Học Chánh Pleiku trước 75
và các Cựu G/s Trung Tiểu học Pleiku trước 75

Xin chân thành chia buồn cùng tang quyến
Nguyện xin linh hồn T/s Nguyễn Thanh Liêm
sớm tiêu diêu miền cực lạc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.