PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn:

Cụ Bà : Maria BÙI THỊ HOA
Sinh năm 1928, Nguyên Quán: Quảng Ngãi

Thân mẫu của LÊ HÁT SƠN
cựu H/s Trung Học Pleiku

Đã về an nghỉ nơi nước Chúa lúc
16g00 ngày 03 tháng 12 năm 2018
(Nhằm ngày 27 tháng 10 năm Mậu Tuất)
Tại: Kroong - Thành phố Kontum

Hưởng thọ 91 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

** Lễ Di quan:
Thứ tư, ngày 05 tháng 12 năm 2018, lúc 14g00

** An Táng tại Nghĩa trang
Xã Kroong - TP. Kontum - ngày 05/12/2018
(Nhằm ngày 29 tháng 10 năm Mậu Tuất)Qúy Thầy Cô, bạn hữu, cựu H/S LTPK và TH Pleiku
xin chân thành chia sẻ sự mất mát
và đau buồn cùng Sơn và tang quyến

Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria sớm đưa linh hồn
Maria Bùi Thị Hoa về hưởng Thánh Nhan Chúa


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.