PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn:

Anh : ĐINH VĂN QUANG

Pháp danh : Quang Chiếu
Sinh năm 1944
Nguyên quán : Quảng Ninh

Là Chồng của Trần Thị Vinh
Cựu H/s Trường Nữ Trung Học Pleime

Bệnh và Mất lúc 02g25 Ngày 30 tháng 11 năm 2019
(Nhằm 05 tháng 11 Kỷ Hợi) Tại Pleiku Tại Pleiku

Hưởng thọ 76 tuổi

*** Lễ Di quan :
07g00 sáng Thứ ba ngày 03 tháng 12 năm 2019
*** An táng tại Nghĩa Trang Trà Đa


Qúy Thầy Cô, bạn hữu,
và bạn cùng lớp T/H Pleime trước 1975
xin chân thành chia sẻ sự mất mát
và đau buồn cùng Vinh và tang quyến.

Nguyện xin hương linh Anh Quang sớm tiêu diêu miền cực lạc!


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.Trang Chủ | Trung Học Pleiku | Pleime | Phạm Hồng Thái | Minh Đức | Bồ Đề | Phao Lồ