PHÂN ƯU


Nhận được tin buồn:

Cụ Bà NGUYỄN THỊ PHÚC
Pháp danh DIỆU ĐỨC
Là nhạc mẫu chị Nguyễn Thị Kim Thanh, CHS Minh Đức/ GDMD

sinh năm 1928 - BẮC VIỆT
đã từ trần hồi 0g15 ngày 4 tháng 12 năm 2010
nhằm ngày 29 tháng 10 năm Canh Dần
Hưởng thọ 83 tuổi

Xin Thay mặt quý thầy cô, cùng anh chị em
Cựu H/s TH Minh Đức và GĐ Minh Đức,

Xin gởi đến tang quyến lời chia buồn sâu sắc
Nguyện cầu cho hương hồn cụ bà sớm về nơi cõi Niết Bàn

Nguyễn Phúc - BLL GĐMĐ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU