PHÂN ƯU


Nhận được tin buồn từ bạn Văn Châu
Cựu H/s Phạm Hồng Thái, Pleiku:

THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Mẹ tôi: Cụ bà LÊ THỊ DIỆT


Sinh năm 1928 – Kỷ Tỵ
Từ trần lúc 15 giờ 30, ngày 21/09/2012 tại Pleiku.
( Nhằm ngày 06 tháng 8 năm Nhâm Thìn )

Hưởng thọ 84 tuổi

Lễ Di quan lúc 14 giờ, ngày 24/08/2012
( Nhằm ngày 09 tháng 8 năm Nhâm Thìn )
An táng tại nghĩa trang TP. Pleiku, Gia Lai, VietNam.

Cõi Phật Mẹ về an một giấc
Trần Gian con cháu nhớ nghìn thu


        KHÓC MẸ
          Khi còn ở - Mẹ là Hoa của Đất
          Lúc thác về - Mẹ làm Đất nuôi Hoa
          Hạt giống từ tâm gieo cửa Phật
          Sẽ nở thành những đóa Liên Hoa*

      Văn Châu
********Các bạn hữu xa, gần và cựu H/s Pleiku, TH PHT
xin chân thành chia buồn cùng Văn Châu và gia quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu về cõi Niết Bàn.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.