PHÂN ƯU


Nhận được tin buồn:

Cụ bà: LÊ THỊ HƯỜNG

Sinh ngày 10/01/1935 - Tại: Bình Trị Thiên

** Thân mẫu của bạn Lê Anh Dũng
CHS Trung học Pleiku
** Nhạc mẫu của bạn Xuân Hường
CHS trường TH Phạm Hồng Thái

Đã từ trần lúc 05g30' ngày 12 tháng 8 năm 2017
(Nhằm ngày 21 tháng 6 Nhuần năm Đinh Dậu)

Hưởng thọ 83 tuổi

* Lễ Nhập Quan: lúc 14g30 ngày 13 tháng 8 năm 2017
(Nhằm ngày 22 tháng 6 Nhuần năm Đinh Dậu)
Tại: 294/73, đường số 8 , Phường 11, Quận Gò Vấp, Saigon

** * Lễ Động Quan: 06h30 Sáng 17 tháng 8 năm 2017
(Nhằm 26 tháng 6 Nhuần năm Đinh Dậu)
** Hỏa táng tại: Phước Lạc Viên, Bình Dương

Bạn hữu và Cựu H/S TH Pleiku & Phạm Hồng Thái,
xin chia buồn cùng gia quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà
sớm siêu sinh tịnh độ về cõi Niết Bàn.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.