PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn:

Bạn: LÊ XUÂN HÙNG

Sinh năm 1956
Nguyên quán : Phan Thiết

Là Chồng của Lương Thị Minh Đan
Cựu H/s Trường Nữ Trung Học Pleime

Bệnh và Mất lúc 06g50 Ngày 09 tháng 10 năm 2019
(Nhằm 11 tháng 9 Kỷ Hợi) Tại Nha Trang

Hưởng thọ 64 tuổi

*** Lễ Động quan :
07g00 sáng Thứ bảy ngày 12 tháng 10 năm 2019
(Nhằm 14 tháng 9 Kỷ Hợi)
*** Hỏa táng tại Nghĩa Trang Phía Bắc, Nha Trang


Qúy Thầy Cô, bạn hữu,
và bạn cùng lớp T/H Pleime trước 1975
xin chân thành chia sẻ sự mất mát
và đau buồn cùng Minh Đan và tang quyến.

Nguyện xin hương linh Hùng sớm tiêu diêu miền cực lạc!


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.Trang Chủ | Trung Học Pleiku | Pleime | Phạm Hồng Thái | Minh Đức | Bồ Đề | Phao Lồ