PHÂN ƯU


Nhận được tin buồn:

Bạn: PHAN CHÂU KHANH (Khanh Vẽ)
Sinh Sinh năm 1957
- Nguyên Quán: An Khê - Gia Lai

CHS Trường Trung học Pleiku


Đã từ trần lúc 18g20' ngày 23 tháng 10 năm 2016
(Nhằm ngày 23 tháng 9 năm Bính Thân)
Tại: Nhà riêng 17 Tăng Bạt Hổ KonTum

Hưởng thọ 60 tuổi

* Lễ Nhập Quan: lúc 11g10 ngày 24 tháng 10 năm 2016
(Nhằm ngày 24 tháng 9 năm Bính Thân)
** Lễ Di Quan: lúc 15g15 ngày 25/10/2016
(Nhằm ngày 25 tháng 9 năm Bính Thân)
Linh cửu được An Táng tại Nghĩa trang NDTP KonTum

Quý Thầy Cô, Bạn hữu và Cựu H/S TH Pleiku, LTPK
xin chia buồn cùng gia quyến.

Nguyện cầu hương linh bạn Khanh
sớm siêu sinh tịnh độ về cõi Niết Bàn.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.