PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn:

Bạn: Dominico NGUYỄN VĂN NAM
Tự: Nguyễn Nam Thư
Sinh ngày 3 tháng 8 năm 1955

Cựu H/s T/H Minh Đức và Bồ Đề nk: 1967-1974


Đã về an nghỉ nơi nước Chúa lúc
16g00 ngày 25 tháng 12 năm 2018
Tại: San Diego - California

Hưởng thọ 64 tuổi

Lễ tưởng niệm sẽ được cử hành tại:
Chinese Community Church
4998 Via Valarta
San Diego, CA 92124
từ 4:00PM đến 7:30PM PST
Thứ 7, ngày 05 tháng 01 năm 2019


Qúy Thầy Cô, bạn hữu, cựu H/S LTPK
và T/H Minh Đức & Bồ Đề trước 1975
xin chân thành chia sẻ sự mất mát
và đau buồn cùng Thư và tang quyến

Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria sớm đưa linh hồn
Dominico Nguyễn Văn Nam về hưởng Thánh Nhan Chúa


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.