PHÂN ƯU


Nhận được tin buồn:

Cụ Bà: BÙI THỊ CHẮC

Sinh ngày 01/01/1925 - Tại: An Cựu, Thừa Thiên, Huế

** Thân mẫu của bạn Huyền Tôn Nữ Như Hiền
Cựu G/s Trung Học Pleime & CHS Trung học Pleiku
** Thân mẫu của bạn Huyền Tôn Nữ Khánh Hòa
CHS Trung Học Pleime
** Thân mẫu của bạn Bảo Mễ & Bảo Cam
CHS Trung học Pleiku

Đã từ trần ngày 19 tháng 8 năm 2017
(Nhằm ngày 28 tháng 6 Nhuần năm Đinh Dậu)
Escondido, California

Hưởng Đại thọ: 93 tuổi

* Thăm viếng: Thứ Năm, ngày 24 tháng 8 năm 2017
Từ 10:00AM đến 6:00PM
Địa chỉ Nhà Quàn: Cali Home Funeral Service
2570 Fortune Way Suite #8
Vista, CA 92801

* Hỏa táng: Thứ Sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2017, lúc 11:30AM


Qúy Thầy Cô, bạn hữu THPK nk:1970-1971 & Đồng Khánh, và Cựu H/s TH Pleiku & Pleime
xin chia buồn cùng Như Hiền và gia quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà
sớm siêu sinh tịnh độ về cõi Niết Bàn.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.