PHÂN ƯU


 

Được tin buồn:

Cụ Ông
Phêrô NGUYỄN HỮU LẬP
Nguyên quán: Nội Hà - Quảng Trạch - Quảng Bình
sinh năm 1910.

là Bác cả trong gia đình bạn Lê Thị Bình,
Trưởng ban Liên lạc Gia Đình Minh Đức Pleiku,
thành viên Ban Liên Lạc CHS các trường Trung học Pleiku tại Việt Nam

vừa qua đời ngày 2 tháng 10 năm 2010.
Hưởng thọ 100 tuổi


Xin phép được thay mặt cho các Thầy Cô
cùng các bạn cựu học sinh TTH Minh Đức, và các bạn hữu Pleiku,
xin gởi đến chị Bình cùng tang gia và hiếu quyến lời chia buồn.

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh
với tình hiệp thông trong Gia Đình Minh Đức,
xin cầu nguyện linh hồn Cụ Ông Phê-rô sớm về nước Chúa
và hưởng cuộc sống đời đời.


Thay mặt
Nguyễn Phúc, BLL GĐMĐ


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU