Hàn Sĩ Nguyên phổ nhạc

Ở vàm sông nh Bu


♪ N/s: Hàn Sĩ Nguyên phổ nhạc. Thơ: Trần Kiêu Bạc     
♫ Ca sĩ: Mai Thiên Vân (tên cũ: Mai Hậu)         

                     Nhạc sĩ: Hàn Sĩ Nguyên phổ nhạc- Thơ Trần Kiêu Bạc
                             Trình bày: Ca sĩ Mai Thiên Vân (Mai Hậu)