NGÀY THẦY VỀ NGHỈ HƯU.


 
Thơ: Trần Kiêu Bạc                                        

Diễn ngâm: Hồng Vân                                        


                                Lớp đang chộn rộn về bỗng lặng yên
                                Khi Thầy nghiêm trang, từng lời chậm rãi
                                “ Lớp không còn Thầy, ngày mai và mãi mãi”
                                Vài giây ìm lìm, lớp lại lao xao!

                                Cơn gió lạnh nào thổi ngọt qua đầu
                                Tiếng sét lạ nào xô con sắp ngã
                                Chợt nhìn lên, sao tóc Thầy trắng xóa
                                Hình như là bụi phấn mới bay lên

                                Thầy về hưu hẳn là chuyện tự nhiên
                                Sao trăm con mắt rưng rưng muốn khóc
                                Sau kính trắng đôi mắt Thầy đã ướt
                                Thầy quay đi, lớp trở lại lặng yên

                                Sẽ không còn Thầy đứng trước bảng đen
                                Không lời giảng bài giọng cao sang sảng
                                Lớp phấn trắng từng bay theo lãng mạn
                                Sẽ rơi nhanh, không đậu trên tóc Thầy

                                Con đò ngang quay cuồng như người say
                                Bởi người chèo đò không cầm tay lái nữa
                                Những viên phấn như mái chèo gãy đổ
                                Cũng quạnh hiu rơi vào góc lớp buồn

                                Con tiếc tuổi đời chưa kịp lớn thêm
                                Như hạt thóc chưa nẩy thành cây lúa
                                Không còn Thầy, con giữa cơn giông tố
                                Biết thành không, cây lúa của mùa vàng?

                                Chỉ còn hôm nay, Thầy đứng trước hành lang
                                Chúng con đàng sau xếp hàng ngay ngắn
                                Không lao nhao mà giữ lòng yên ắng
                                Sợ Thầy đi chìm đắm cả con đò

                                Ngày Thầy từ giả chúng con, trời bỗng mưa to …                                TRẦN KIÊU BẠC (California)

                                MÙA TẠ ƠN 2009.