TRĂNG , GIÓ VÀ ĐỜI

Nhuận Tâm

  Đêm nghe sóng vỗ bờ xa
Lời ru của gió vào miền chân tâm
Trăng soi đáy biễn lòng sông
Lung linh mờ ảo, sóng bờ nhớ nhau.

Chờ nhau một kiếp nhân sinh
Bên bờ sinh tử mõi mòn thân tâm
Người đi chẳng hẹn ngày về
Để ta trông đợi bên đời tử sinh.


*****************

BÓNG VÀ NGƯỜI

Sáng ra đứng, bóng ngã dài
Đến trưa bóng đứng còn ta với người
Chiều buông bóng chạm vào hồn
Tịch liêu nhớ bóng Thân vào thiên thu.


 
  NHUẬN TÂM - 2009
Cựu HS Bồ Đề 

Global View of bng and concerning trang
The Fastest FTPS on the planet Go FTP FREE Software