Trạm Nhớ Đầu


  Lê kim Oanh-Melbourne                                                                     Anh vẫn nhớ mùa Xuân năm cũ
                                Chuyến xe lam đưa khách qua cầu
                                Câu hỏi nàng trong dạ khắc sâu
                                Sao nỡ để tình đầu lỗi nhịp?

                                Xe lăn bánh đi xuôi về ngược
                                Trời chợt mưa, nắng chẳng hề đâu
                                Anh vô tình trời đổ mưa Ngâu
                                Nên duyên thắm hai đầu Ô Thước

                                Trách ai làm tình nhạt phai màu
                                Trạm nhớ đầu... xe lam một chuyến
                                Tơ không giăng dây đàn chùng phím
                                Gõ cung sầu... tri kỷ về đâu???

                                Anh phiêu bạc cuộc đời mây gió
                                Em âm thầm vàng võ chiều thu
                                Anh tung bay vào chốn sương mù
                                Em về đâu? Đường đời muôn ngõ

                                Em chờ đợi bao mùa mưa đổ
                                Nẻo sơn khê mong bước anh về
                                Dòng đời thay đổi, lià xa quê
                                Quanh em sông núi bốn bề ...
                                Ngổn ngang!

                                                               Melbourne, Australia 12/2009
                                Lê Kim Oanh