Ước Nguyện


  Lê kim Hiệp-Thân hữu                                                                     Xuân Hạ Thu Đông cũng nấm mồ
                                Đời người hỉ nộ có gì xa
                                Lã chã rơi sau lưng rình bước
                                Rước Thiên Thần giả cạnh quanh ta

                                Sáng bình minh lẫn bóng chiều tà
                                Loanh quanh ngõ lạ ánh đèn hoa
                                Di sơn đảo hải hà chung thủy
                                Chia Loan rẽ Thúy thói chim di

                                Ly hương dẫn lầu son gác tía
                                Công thành danh toại trút đèn khuya
                                Thân Phụ Mẫu xa lìa muôn thuở
                                Câu nghẹn ngào ngỡ giấc giàu sang

                                Trách Xuân tươi dỡ dang nở muộn
                                Đợt sóng cuồng chậm bước đoàn viên
                                Canh phiên lỗi nghĩa vuông rào mục
                                Thúc giục tình thủ túc ngàn hoa
                                Xuân Hạ Thu Đông cũng một nhà

                                                               Pleiku 01-09-2009
                                Lê Kim Hiệp