Đừng Xuân


  Lê kim Hiệp                                                                                   Xuân lại trở về
                                Cuộc đời nhiêu khê
                                Gió Xuân nuối tiếc
                                Giò lan ủ ê

                                Tình Xuân trĩu nặng
                                Mang khối sầu quê
                                Không mưa lòng quặn
                                Giữa lúc Xuân về

                                Đường Xuân rộng mở
                                Ý Xuân tràn đầy
                                Sông dài muôn thuở
                                Đời ta dừng đây

                                Tiếng chim gọi bạn
                                Trong vườn xuân xanh
                                sao nghe như oán
                                Rót vào chòi tranh

                                Đời Xuân chóng tàn
                                Như kiếp hồng nhan
                                Lòng sầu vơi bớt
                                Nếu Xuân đừng sang

                                Mong ngày Xuân đổi
                                Lặng tiếng than ôi !
                                Xóa đời bể khổ
                                Chừng ấy Xuân tôi

               


                Vĩnh Long 01-09-1990
                Lê Kim Hiệp