Chim Én Nhỏ


  Lê kim Hiệp                                                                                   Bài học đầu về loài chim én
                                Lén trời chuyển tiết đẹp trong năm
                                Mùa hoa tươi đâm chồi nãy lộc
                                Gốc mai già điểm hội tình thương

                                Hương cau trầu nghĩa nương mùa tết
                                Dệt lả lơi mảnh hẹn bóng dừa
                                Đưa thành thị gần làng quê cũ
                                Lũy tre xưa ấp ủ tào khang

                                Nghe hơi Xuân có chút rộn ràng
                                Tô duyên én luyện đất trời sang
                                Hoa khoe áo mới ngàn phơi phới
                                Rực rỡ màu Xuân đợi đầu năm >BR>
                                Anh vẫn chờ én nhỏ tận xa xăm !

                               


                                Lê Kim Hiệp
                                Vĩnh Long 25-1-2010